Presentació treball recerca

Treballs de recerca

Durant aquests darrers dies els alumnes de 2n de batxillerat han presentat i defensat el seu treball de recerca. A tots ells els felicitem per la feina feta.

El treball de recerca és una activitat d’investigació que han de fer tots els alumnes de batxillerat. S’inicia durant el primer curs de batxillerat i s’ha de presentar obligatòriament durant el segon curs. Pot estar emmarcat dins d’una matèria o pot ser interdisciplinari. Representa el 10% de la qualificació final del batxillerat. Es presenta per escrit i oralment. S’avalua tenint en compte l’actuació de l’alumne o alumna durant la realització del treball,  l’informe escrit i la presentació oral.

La seva durada -un any- i el seu valor demanen un treball rigorós i profund del tema triat per l’alumne/a amb l’assessorament d’un tutor/a que no necessàriament és un especialista en el tema escollit, però sí que podrà orientar en la metodologia del treball i revisar el procés seguit.