Educació Infantil

L'etapa infantil a la nostra escola

El segon cicle d’educació infantil va dels 3 als 6 anys al llarg dels cursos de P3, P4 i P5.

 

Aquesta etapa té la finalitat de contribuir al desenvolupament físic, afectiu, social i intel·lectual de nens i nenes. Per tant, desenvolupar al màxim les seves capacitats de manera integral, educant el cor i l’intel·lecte, en un entorn d’acolliment, confiança i seguretat.

 

A l’educació infantil partim de l’estimulació primerenca que a nivell educatiu té com a objectiu donar oportunitats de desenvolupament. Crear uns fonaments a nivell neurològic, psicomotriu i emocional amb els que l’infant podrà anar construint el seu aprenentatge.

 

Estructurem les oportunitats d’aprenentatge en diferents programes que ajuden al desenvolupament de les capacitats de l’infant.

Programa Matemàtic

El programa EMat és un programa per a nens de 3 a 12 anys basat en les intel·ligències múltiples que permet treballar les matemàtiques a través del joc i la manipulació d’una manera contextualitzada i adaptada a la realitat dels alumnes. Treballa tots els conceptes matemàtics des d’edats molt primerenques d’una forma cíclica de manera que contempla els diferents ritmes d’aprenentatge.

Dins el programa matemàtic treballem la robòtica amb els Bee-Bots i iniciem els escacs.

 

Programant el Beebot l’infant desenvolupa habilitats i competències resolent petits reptes. Activitats motivadores on es fomenta el treball en equip.

 

El joc d’escacs és un recurs pedagògic per ajudar a que els alumnes desenvolupin múltiples habilitats mentals que optimitzen els seus processos d’aprenentatge.

Estimulació Primerenca

Programa de Desenvolupament Bàsic: Basat en el programa físic d’estimulació Primerenca de Glenn Doman. Afavoreix el desenvolupament del sistema nerviós contribueix a la creació de la xarxa neuronal i a l’establiment de connexions neuronals.

 

Treballem diàriament l’arrossegament, gateig, rodolar i l’escala de braquiació. I setmanalment la psicomotricitat.

Programa Enciclopèdic

El centre del programa enciclopèdic són els projectes de comprensió. Amb els projectes els nens i nenes poden conèixer el món que els envolta, comprendre i aprendre significativament amb una metodologia activa. Els projectes es treballen des de la perspectiva de les intel·ligències múltiples.

 

És un moment ideal per treballar la cultura del pensament incloent rutines i destreses de pensament, el treball cooperatiu, utilitzar les tecnologies i apropar-los a la cultura i les festes i tradicions. En els projectes incloem també el passi de Bits que forma part de l’estimulació primerenca i a més contribueix a l’adquisició de vocabulari.

 

Fem projectes específics per cada curs i és un moment que permet treballar amb alumnes d’altres grups. El coneixement del que ens envolta ens arriba a través dels sentits. Els treballem específicament de forma experimental i lúdica a l’atelier sensorial.

L’expressió creativa de la percepció de l’entorn fomentant la pròpia expressió creativa i també coneixent el treball de diferents autors ho treballem a l’atelier creatiu.

Activitats Complementàries

El nostre horari és de 9 a 13h i de 15 a 17h. Al llarg de la setmana fem 5 hores complementàries. 

Vols més informació sobre l'etapa infantil? Contacta'ns