ESO

L' ESO a la nostra escola

L’etapa d’Educació Secundària Obligatòria comprèn quatre cursos acadèmics i generalment s’inicia l’any natural en què es compleixen 12 anys i s’acaba als 16. Proporciona a tots els nois i les noies una educació que els permet assegurar un desenvolupament personal sòlid, adquirir les competències culturals i socials relatives a l’expressió i comprensió oral, a l’escriptura, al càlcul i a la resolució de problemes de la vida quotidiana.

Innovació pedagògica

En un context on la societat està en canvi continu obliga l’alumnat a una adaptació permanent. Oferim centrar-nos més en l’aprenentatge que en l’ensenyament, per dotar els nois i noies de les eines que el permetin créixer i que ells siguin els protagonistes. En aquest sentit oferim un ensenyament on les tecnologies, l’aprenentatge cooperatiu, el treball competencial i la cultura del pensament tinguin un pes important. Cal per altra banda trobar un equilibri on igualment es treballi també la memòria, el treball personal i es fomenti l’esforç.

Escola Multilingüe

Conscients de la importància del coneixement i domini de l’anglès oferim més hores d’aquesta llengua, oferim grups que s’adapten als diferents nivells dels alumnes, s’utilitza en altres matèries no lingüístiques com a llengua vehicular i es programen activitats i intercanvis amb altres escoles estrangeres. Des de 1r d’ESO s’ofereix també l’alemany com a segon idioma.

Competències Bàsiques

Les competències bàsiques són l’eix del procés educatiu. El currículum orientat a l’adquisició de competències estableix que la finalitat de l’educació obligatòria és aconseguir que els nois i les noies adquireixin les eines necessàries per entendre el món i esdevinguin persones capaces d’intervenir activament i crítica en la societat plural, diversa i en canvi continu que ens ha tocat viure.

 

I per tant volem desenvolupar al màxim les seves capacitats de manera integral, educant el cor i l’ intel·lecte envoltant l’infant amb un entorn de confiança, acolliment i seguretat, amb la col·laboració de les famílies.

 

 

També Oferim

El nostre horari és de 8:15 a 13:30h i de 15:15 a 17:15h

Vols més informació sobre l'etapa de l'ESO? Contacta'ns