Batxillerat

Batxillerat a la nostra escola

El batxillerat és una etapa postobligatòria que s’imparteix en dos cursos acadèmics. Es desenvolupa en diverses modalitats i s’organitza de manera flexible en diferents itineraris, de manera que ofereixi una preparació especialitzada als alumnes d’acord amb les seves perspectives i interessos.

 

S’hi accedeix amb el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria. En acabar, s’obté el títol de batxiller, que és la via ordinària per accedir als estudis universitaris i als cicles formatius de grau superior.

 

L’horari d’aquesta etapa és de 8:15h a 14:30h.

Una manera de ser

La comunitat educativa del nostre batxillerat és un espai d’estudi i de convivència, on brindem oportunitats d’aprenentatge per a la realització i creixements personals. 

Volem que els nois i noies sàpiguen viure aquesta etapa com una veritable experiència vital en la qual triaran de quina manera es relacionaran amb el món.

 

De manera immediata, la primera finalitat és proporcionar a l’alumnat la formació, maduresa intel·lectual i humana, els coneixements i les destreses que li permetin progressar en el desenvolupament del seu potencial més humà, personal i social per incorporar-se a l’educació superior i a la vida activa.

 

 

Una manera d'aprendre

Els canvis vertiginosos que es produiexen a la nostra societat fan necessari un aprenentatge competencial, sempre d’acord amb la singularitat pròpia dels alumnes de 16 a 18 anys.

 

Els nostres alumnes aprenen en el marc de la cultura del pensament. Tots -alumnat i professorat- compartim una visió i objectius comuns, abastables i també desafiants.

 

Caldrà que l’alumne sigui autònom per a poder treballar de manera conscient i organitzada més enllà de les hores lectives i en funció de com porta cada matèria. Les classes es duen a en grups optimitzats per tal d’assegurar l’aprenentatge i la individualització. Es treballa a base de projectes, activitats individuals i col·lectives sempre afavorint la reflexió, la recerca i l’argumentació de tot allò treballat.

Cuitadans del món

Conscients del paper de la llengua anglesa com a llengua internacional, des de fa temps, treballem per oferir oportunitats d’aprenentatge i promoció que prepari el nostre alumnat per a interaccionar amb el món.

 

En aquest marc pren sentit el nostre projecte internacional:

Horaris i serveis

Les classes seran en horari intensiu de matí, de les 8:15h a les 14:30h. A les tardes, un grup de tutors de TDR (Treball de recerca) faran les tutories en hores i dies acordats. A part dels continguts pròpiament curriculars, hi ha diverses activitats extraescolars (anglès, bàsquet, futbol sala, etc.) i altres activitats escolars (Jocs Florals, campanyes solidàries, batxillerat dual…) en què els alumnes de Batxillerat poden participar. 

Vols més informació sobre batxillerat? Contacta'ns