E-Twinning ESO

Segell qualitat E-Twinning

Els dies 10 i 13 de febrer l’alumnat de 3r d’ESO que el curs passat va participar en el projecte ‘RRH: Respectful Responsible Health online communication’ va recollir un petit obsequi per haver aconseguit el Segell de Qualitat Nacional del programa E-Twinning.

E-Twinning és un programa que forma part d’Erasmus +, el pla de l’Unió Europea en matèria d’educació, formació, jovent i esport per tal de promoure i facilitar l’intercanvi d’idees i el treball col·laboratiu entre professorat i alumnat d’Europa a través de les TIC.

Aquest certificat acredita que tant el docent de referència com l’alumnat participant van tenir una participació activa en el projecte i que van complir positivament tot un seguit de criteris establerts per tal de realitzar una valoració objectiva satisfactòria.