Equips convivencia primària

Equips convivència

Durant aquestes últimes setmanes, les i els alumnes de cinquè, hem estat treballant els anomenats EXC (Equips per la convivència).

Durant la primera sessió, vam estar treballant els conceptes bàsics de la convivència, les creences i les emocions sobre l’assetjament escolar i la comprensió dels rols.

A la sessió 2 vam aprendre els valors per la consciència positiva enllaçant-ho amb la sessió 3 que vam aprendre el vocabulari essencial per aquesta convivència.

Durant la sessió 4 i 5, vam treballar quin era el paper dels EXC i quina responsabilitat hi ha en el benestar. A la següent sessió, vam aprendre quins són els nivells d’alerta (Semàfor) i a la sessió 7 quins són els diferents recursos d’observació ( Cantonades dels EXC, Semàfor i la Bústia de classe.

Per poder dur a terme tot això, durant la sessió 8, vam aprendre a utilitzar el full de registre, per poder anotar tots aquells conflictes que observem / sapiguem  i l’última sessió que és la 9, estem dins del pla d’acció, per poder explicar als diferents de nivell de Primària quina serà la nostra funció.

Amb moltes ganes de començar els Equips per la Convivència.