Cohesio grup alumnes

Activitats de cohesió de grup

El primer dia de col·legi a segon cicle d’ESO té una part que consisteix a conèixer el nou tutor o tutora, revisar la llista de classe, repassar les matèries optatives assignades,
lliurar agendes i llibres de text encarregats i explicar quatre aspectes de funcionament bàsic del nou curs.

Un cop assegurat que tot estava clar, les tutories van dedicar gran part del matí a desenvolupar diverses activitats d’autoconeixement, de coneixement dels altres i de dinàmiques de grup per tal de començar el curs amb la millor disposició cap a un mateix i cap als altres com es pot comprovar en aquestes imatges amb alumnes de tercer d’ESO.