Nom Escola

nom blanc

Menjador

El Col·legi disposa d'instal·lacions de menjador, cuina i annexos. S'encarrega d'aquest servei l'empresa "Eurest". Els menús diaris es confeccionen a les nostres instal·lacions i se serveixen també menús especials per als alumnes que han de fer règim. La llista de menús s'exposa als taulers d'anuncis i a la pàgina web de l’escola. Uns educadors vigilen les hores del menjador i dels patis, des de les 12.30 a les 15.15 hores.