Nom Escola

nom blanc

Departament Psicopedagògic

El Gabinet Psicopedagògic col·labora, des de la Psicologia i la Pedagogia, amb els professors/res i pares d’alumnes, des del parvulari fins al batxillerat, per proporcionar als alumnes una educació integral, és a dir, un desenvolupament harmònic de les capacitats intel·lectuals, afectives i físiques dintre d’un programa escolar global, amb una atenció especial a la prevenció i l’orientació. L’equip psicopedagògic està format per un psicòleg, un psicopedagog i una logopeda i es reuneix setmanalment per revisar el treball que es fa i per estudiar els casos pendents.