Nom Escola

nom blanc

Biblioteca

El Col·legi disposa de Biblioteca Escolar al servei dels alumnes. Comença a funcionar a l'inici del mes d’octubre i l'accés és totalment lliure per a tots els alumnes del Col·legi. Els alumnes que utilitzin aquest servei s'hauran de comportar degudament, en un ambient de respecte i silenci. L'horari és de 17 a 19 hores, de dilluns a dijous.