Nom Escola

nom blanc

Acollida

Està destinat als alumnes del parvulari i cicle inicial de primària. El servei de Guarderia comença el primer dia de classe. Les entrades i sortides de la guarderia es realitzen pel Carrer Santa Coloma, núm. 100.