Curs 23-24

HORARI

L'horari del centre és de 8 a 18 hores.

AGENDA CURS

Horari lectiu del curs, quadres pedagògics, drets i deures, informació general...

NORMES FUNCIONAMENT

Resum en PDf de les normes de funcionament del centre.

ORGANIGRAMA

Informació de l'equip directiu de centre, tutors i equips tècnics. Estructura d'equips docents.

MENÚ MENJADOR

Tots els menús del menjador en format PDF.

 
 
L’escola Manyanet Sant Andreu pertany a la Congregació de Fills de la Sagrada Família, fundada per sant Josep Manyanet l’any 1864. Promou la formació integral dels alumnes d’acord amb una concepció cristiana de l’home, de la vida i del món.
El nostre Col·legi és de tres línies, concertades amb la Generalitat de Catalunya en totes les seves etapes educatives menys el Batxillerat.
 
Logo Manyanet Sant Andreu