Nom Escola

nom blanc

Fills de la Sagrada Família

fills sag familia

 

L'escola Col·legi Jesús, Maria i Josep de Sant Andreu és un dels centres que pertanyen a la Congregació dels Fills de la Sagrada Família.  Aquesta Ordre va ser fundada per Sant Josep Manyanet l'any 1864 a Tremp.

Actualment hi ha 8 col·legis actius a Espanya, dels quals 7 estan a Catalunya. Aquests centres estan ubicats a Madrid, Barcelona (2), Vilafanca, Blanes, Reus, Begues i Molins de Rei.

Altrament, al llarg del segle XX la vocació misionera que forma part de la proposta educativa de la Comunitat, ha portat l'ordre a obrir diferents parròquies i centres arreu del món: EUA, Argentina, Colòmbia, Veneçuela, Brasil, Mèxic i Itàlia.

Més informació sobre la Congregació: Espai web Fills de la Sagrada Familia