Nom Escola

nom blanc

5 al Temple

OBJECTIUS

  • Dinamitzar la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació com a eina de treball en  projectes multidisciplinars.
  • Fomentar el treball cooperatiu mitjançant la comunicació entre el professorat i els alumnes de les diferents escoles manyanetianes.
  • Potenciar l'esperit d'investigació i aprenentatge d'aspectes relacionats amb La Sagrada Família en particular i el Modernisme en general.
  • Afavorir aprenentatges relacionats amb la família i la pedagogia manyanetiana.