ESO

Metodologia

 • Aprenentatge cooperatiu.
 • Ús d'eines digitals, cada alumne amb Chromebook.
 • ABP (Aprenentatge Basat en Problemes).
 • Projectes de comprensió.
 • Destreses i rutines del pensament.
 • Explicació del professor a l'aula.
 • Exercicis i activitats en llibreta.
 • Proves escrites i exàmens.

Intel·ligències múltiples

 • Cada alumne aprèn de manera diferent.
 • L'escola dona oportunitats a tots els alumnes.
 • Potenciem les fortaleses i ajudem les poc desenvolupades.

Aprenentatges

 • Transferir el coneixement a altres realitats.
 • Reflexionar sobre el que hem après.
 • Assimilar els continguts treballats.

L’etapa d’Educació Secundària Obligatòria comprèn quatre cursos acadèmics i generalment s’inicia l’any natural en què es compleixen 12 anys i s’acaba als 16. Proporciona a tots els nois i les noies una educació que els permet assegurar un desenvolupament personal sòlid, adquirir les competències culturals i socials relatives a l’expressió i comprensió oral, a l’escriptura, al càlcul i a la resolució de problemes de la vida quotidiana.

DOSSIER INFORMATIU

Tota la informació del curs 2021-22