EDUCACIÓ INFANTIL

El segon cicle d’educació infantil va dels 3 als 6 anys al llarg dels cursos de P3, P4 i P5.

Aquesta etapa té la finalitat de contribuir al desenvolupament físic, afectiu, social i intel·lectual de nens i nenes. Per tant, desenvolupar al màxim les seves capacitats de manera integral, educant el cor i l'intel·lecte, en un entorn d’acolliment, confiança i seguretat.

Per portar a terme la nostra tasca educativa ens basem en uns principis pedagògics que situen l’alumne en el centre, com a protagonista del seu aprenentatge, oferint-li oportunitats de desenvolupament que li permet créixer com a individu i membre actiu de la societat.

La nostra metodologia té present la teoria de les intel·ligències múltiples per tal d’atendre la diversitat de nens i nenes i oferir a cada infant un aprenentatge més personalitzat.

Oferim aprenentatges significatius, és a dir, basats en situacions de la vida real per tal d’afavorir la comprensió del que envolta l'infant, per facilitar el seu aprenentatge, partint del que ja saben, així poden incorporar nous aprenentatges i assegurar la seva permanència (constructivisme).

En aquesta etapa volem afavorir una bona organització neurològica, per això donem importància a l’Estimulació Primerenca, com a oportunitat de desenvolupament i de prevenció de possibles dificultats d’aprenentatge posteriors.

Els aprenentatges en l’educació infantil i el desenvolupament de les capacitats s’estructuren en tres blocs:

Descoberta d’un mateix.

Descoberta de l’entorn natural i social.

Intercomunicació i llenguatges.

A nivell pràctic, estructurem el dia a dia dels nens i nenes portant a terme diferents programes.

 • Programa enciclopèdic.

Fomenta la curiositat per tal de conèixer l’entorn. Es treballa a partir de:

  • Projectes de comprensió.
  • Festes i tradicions.
  • TAC, Ipad’s, PDI.
  • Bits (programa d’estimulació primerenca).
  • Rutines i destreses de pensament.
 • Programa físic.

Afavoreix una bona reestructuració neurològica.

  • PDB (estimulació primerenca)
  • Psicomotricitat.
 • Programa lingüístic.

Desenvolupa el llenguatge com a instrument de comunicació i d’aprenentatge.

  • Ludilletres.
  • Anglès.
  • Auxiliar de conversa.
  • Portfoli
  • Bits.
 • Programa matemàtic.

Desenvolupament matemàtic i creatiu.

  • EntusiasMat.
  • Escacs.
  • Robòtica.
  • Bits.
 • Programa artístic.

Desenvolupa la sensibilitat artística.

  • Audicions (estimulació primerenca).
  • Música.
  • Concerts.
  • Atelier creatiu.
  • Atelier sensorial.
 • Programa social.

Treballa el coneixement d’un mateix i dels altres. Desenvolupa les intel·ligències interpersonal i intrapersonal.

  • Acollides.
  • Aprenentatge cooperatiu.
  • Excursions / colònies.
  • Educació en valors /emocional.